دسته بندي اخبار 
بلوار پرنیان فاز 4
کد خبر : ۶۵۲۰  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ 
۲۰:۳۰
بازار گلهای فاز 4
کد خبر : ۶۵۱۹  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ 
۲۰:۳۰
ساختمان آتش نشانی فاز 5
کد خبر : ۶۵۱۸  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ 
۲۰:۳۰
فرهنگسرای بهشت فاز 2
کد خبر : ۶۵۱۷  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ 
۲۰:۳۰
مسیر دوچرخه سواری فاز 5
کد خبر : ۶۵۱۶  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ 
۲۰:۳۰
بازار روز مهر و ماه فاز 5(در حال احداث)
کد خبر : ۶۵۱۵  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ 
۲۰:۳۰
بازار روز  اركیده فاز 5 (در حال احداث)
کد خبر : ۶۵۱۱  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۱۰/۰۱ 
۲۰:۳۰
بازار روز امیركبیر  فاز 5 (در حال احداث)
کد خبر : ۶۵۱۰  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۱۰/۰۱ 
۲۰:۳۰
مركز همایش های بین المللی شهر اندیشه (در حال احداث)
کد خبر : ۶۵۰۹  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۱۰/۰۱ 
۲۰:۳۰
بوستان و زمین ساحلی فاز 5
کد خبر : ۶۵۰۸  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۱۰/۰۱ 
۲۰:۳۰
صفحه1از212.بعدي.برو

6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0