پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

نام و نام خانوادگی : الهام افراشته

 تحصیلات : دانشجوی کارشناسی ارشد

 سال تولد : 1365

شغل : کارمند

 سمت در شورا : عضو شورا

 عضویت در دوره های: چهارم، پنجم

 پست الکترونیکی: elham.afrashteh@yahoo.com5.7.9.0
گروه دورانV5.7.9.0