نام و نام خانوادگی

جلال فلاحی

عنوان سمت

سرپرست واحد میادین و تره بار

شماره تماس

 09122015791


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0