امور شهري شهرداري انديشه با خدمات 24 ساعته در شهر انديشه آماده پاسخگويي به سوالات، انتقادات،‌ پيشنهادات و درخواستهاي شهروندان گرامي مي باشد

همچنين تلفن هاي :

   2 - 65562500 - 021

و

 137

و صندوق پستي الكترونيك

Info@AndishehCity.ir

آماده دريافت نظرات شما مي باشد .
 
 

امین رضاپور

09128656090

سرپرست امور شهري شهرداري انديشه

 

 

 

 

 

 

 

 


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0