پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

نام و نام خانوادگی : مرتضی بهرامی

تحصیلات : کارشناسی ارشد حسابداری

سال تولد : 1361

محل تولد : تهران

شغل : مدرس دانشگاه

سمت در شورا : عضو شورا

عضویت در دوره های : پنجم

پست الکترونیکی: morteza_bahrami61@yahoo.com

 

 5.7.9.0
گروه دورانV5.7.9.0