نام و نام خانوادگی : مرتضی بهرامی

تحصیلات : کارشناسی ارشد حسابداری

سال تولد : 1361

محل تولد : تهران

شغل : مدرس دانشگاه

سمت در شورا : رئیس شورا

عضویت در دوره های : پنجم، ششم

پست الکترونیکی: morteza_bahrami61@yahoo.com

 6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0