پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

سخن شهردار اندیشه


در دهه‌های اخیر با توسعه اقتصادی و صنعتی و افزایش جمعیت شهرنشینی ،شرایط اجتماعی،فرهنگی و اقتصادی خاصی حاکم گردیده که منتج به جایگزینی مفهوم شهروندی به جای شهر نشینی شده است

 در شهرهای جدید و مدرن ،همه افراد جامعه خود را سهیم و شریک در مدیریت شهری می دانند و در مسیر توسعه شهر تلاشمی‌کنند و تعامل شهروندان بامدیران شهری باعث ارتقا کمی و کیفی زندگی شهری می‌شود

 

شهراندیشه با اتکا به مردم فرهیخته می‌تواند الگویی شهر خلاق باشدو می‌تواند نماد وسعت اخلاق ،همکاری و همزیستی مردم این خطه از ایران اسلامی باشد

شهر خلاق، با مدیریت تعاملی توسعه می‌یابد و مشارکت شهروندان، فرآیند برنامه‌ریزی را توسعه می‌دهد

حقیقت آن است که برنامه‌ریزی فرهنگی و سرمایه‌گذاری در بخش اجتماعی و فرهنگی در یک شهر نقش بسیار مهمی در مقایسه با سرمایه عمرانی ایفا می‌کند و در نظام مدیریت شهری با افزایش سرمایه فرهنگی و اجتماعی تقلیل هزینه های اجرایی و عمرانی متصور و مشهود است

 

بر همین اساس می بایست مسئله فرهنگی شهروندی مورد مداقه نظر گروه قرار گیرد در صورت تحقق این مهم می‌توان به جذب توریسم و گردشگری و تبدیل شهر اندیشه به پایگاه گردشگری و تفریحی غرب استان تهران خوش بین بود

 

در پایان امیدوارم در سایه توجهات الهی و حضرت صاحب الزمان (عج) و همراهی و همدلی همشهریان عزیز و گرامی شاهد خدمات بیشتر و بهتر و شکوفایی شهرمان باشیم


5.7.9.0
گروه دورانV5.7.9.0