هرچند كه شهريار زيباست

انديشـه نگين شهريار است

 

راستي خيل پرستوها چه حالي داشتند؟

گر نبود انديشه اكنون در كنار شهريار

 


هرچند كه شهريار زيباست

انديشـه نگين شهريار است 

انجمن شعر و ادب مجموعه فرهنگي وهنري امام علي(ع) شهرانديشه برگزار مي كند


محفل " دمي با حافظ " ، شرح و بررسي غزل هاي حافظ

به روايت " استاد حشمت الله اسحاقي "

در روزهاي دوشنبه از ساعت 16 الي 18

 

ورود براي تمام علاقه مندان آزاد مي باشد .6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0