پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

جمعه, 2 فروردين 1398
سازمان مدیریت حمل و نقل 
وب سایت سازمان مدیریت حمل و نقل

ديباچه سازمان:

سازمان اتوبوسراني در سال 1383 و با تعداد 42 دستگاه اتوبوس ماکروس فرسوده شروع به کار نموده است. بدو تاسيس سازمان از تاريخ 15 مرداد 1384 و با تعداد 3 نفر پرسنل و 42 راننده بوده است. حال با گذشت 2 سال و 7 ماه با افتخار پيشرفت قابل توجهي نموده است. در حال حاضر 88دستگاه اتوبوس و 3 دستگاه ميني بوس در بخش خصوصي دارد.

امکانات و تجهيزات سازمان جهت کنترل خطوط و کارهاي اداري، يک دستگاه مزدا، يک دستگاه پيکان و يک دستگاه سمند در اختيار دارد. و اکنون 12 پرسنل شاغل و 3 نفر ذيحساب مشاور و بازرس و 4 عضو هيئت مديره و 3 عضو شوراي سازمان دارد. در حال حاضر 2 خط انديشه - آزادي و انديشه - متروي کرج   و داخل كرج با پوشش خطوط داخلي و خط انديشه - آذري در حال راه اندازي مي باشد.

 

اهم فعاليتهاي سازمان با کسب رتبه اول در کشور:

● اولين سازماني که توانسته است 100% ناوگان خود را به بخش خصوصي واگذار نمايد.

● اولين سازماني که در آن رانندگان اتوبوس شهري ملبس به لباس سازماني با درجه مي باشد.

● اولين سازماني که موفق به اعمال تبصره 13 در کل کشور به صورت 100% ناوگان گرديده و توانسته کليه اتوبوسهاي ماکروس را از دور خارج و پلاک و سند در اختيار سازمان و اتوبوس صفر کيلومتر جايگزين نمايد.

● اولين سازماني که موفق به نظارت تصويري آنلاين و به صورت شبانه روزي بر پايانه ها و امور ترافيکي شهر گرديده است.

 

اهم فعاليتهاي سازمان با کسب رتبه اول در استان:

● اولين سازماني که موفق به اخذ مديريت خط از اتوبوسراني و هيئت نظارت تهران گرديده است. با اتوبوسهاي منقوش به آرم سازمان در استان فعاليت نموده است. در غرب استان تهران و شهرستان شهريار موفق به نصب نشيمنگاه و ايستگاه اتوبوس در متروي کرج گرديده است.

● موفق به اخذ موافقت اصولي احداث ترمينال برون شهري از اداره پايانه هاي حمل و نقل استان تهران.

● موفق به اخذ موافقت اصولي معاينه فني خودرو سنگين از اداره پايانه هاي حمل و نقل استان تهران.

● موفق به اخذ موافقت اصولي معاينه فني خودرو سبک از سازمان شهرداري هاي کل کشور.

● موفق به اخذ مجوز احداث جايگاه سکوي سنگين و سبک CNG از سازمان بهينه سازي سوخت کل کشور.

● موفق به اخذ مجوز احداث جايگاه سوخت گازوئيل و بنزين از شرکت نفت.

● موفق به اخذ مجوز تعميرگاه و کارواش در قالب طرح درمانگاه خودرو سنگين و سبک.

 

برخي از فعاليتهاي سازمان:

پروژه احداث جايگاه سوخت CNG به متراژ 4500 مترمربع - نظارت تصويري بر پايانه هاي اتوبوسراني و امور ترافيکي شهر - پروژه احداث ترمينال برون شهري به متراژ 000/24 مترمربع - پروژه احداث معاينه فني خودروهاي سبک و سنگين به متراژ 000/10 مترمربع - پروژه احداث جايگاه سوخت بنزين و گازوئيل به متراژ 500/4 مترمربع - پروژه احداث تعميرگاه و کارواش به متراژ 000/5 مترمربع - احداث 45 ايستگاه داخلي که 25 ايستگاه مجهز به نشيمنگاه و خط کشي مي باشد - عقد قرارداد تبليغات بر روي ايستگاه هاي شهري توسط روابط عمومي سازمان - اخذ مجوز خريد 180 دستگاه خودرو ون - اخذ حواله 40 دستگاه اتوبوس کولردار مدل o457 از سازمان شهرداريهاي کل کشور در سال 1386 -  و پيگيري جهت اخذ حواله 20 دستگاه اتوبوس كولردار مدل O457 از سازمان شهرداري ها در سال 1387 راه اندازي واحد دربستي - راه اندازي پيامک سازمان به شماره 100088803202 به صورت پاسخگوي خودکار شبانه روزي.

 

           

سرپرست سازمان مدیریت حمل و نقل

 

 


5.1.0.0
V5.1.0.0