پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

جمعه, 4 بهمن 1398
مناقصات و مزایدات

فراخوان ، مناقصات و مزايدات شهرداري انديشه ( امور قراردادها )
کدعنواننوعتاريخ شروعتاریخ انقضاءمهلت دریافت اسناد شرکتمهلت ارسال پیشنهاداتمشاهده اطلاعات کامل
3واگذاری امتیاز بهره برداری از تالار و رستوران مجتمع تجاری اداری نگارستان مزايده 1398/03/021398/03/271398/03/251398/03/26مشاهده اطلاعات کامل
1واگذاری امتیاز بهره برداری از طبقه چهارم مجتمع تجاری اداری ارغوان مزايده 1398/03/021398/03/271398/03/251398/03/26مشاهده اطلاعات کامل
11آگهی مناقصه عمومی مرحله دوم نوبت دوم مناقصه 1397/09/251397/10/081397/10/041397/10/05مشاهده اطلاعات کامل
11آگهی مناقصه عمومی نوبت اول مناقصه 1397/09/111397/10/011397/09/281397/09/29مشاهده اطلاعات کامل
10آگهی مناقصه عمومی مرحله اول نوبت دوم مناقصه 1397/09/011397/09/141397/09/121397/09/13مشاهده اطلاعات کامل
9آگهی مناقصه مرحله دوم -نوبت دوم مناقصه 1397/09/011397/09/211397/09/201397/09/20مشاهده اطلاعات کامل
8آگهی مناقصه مرحله اول مناقصه 1397/09/101397/09/101397/09/101397/09/10مشاهده اطلاعات کامل
13مناقصه عمومی مرحله اول مناقصه 1397/08/241397/09/141397/09/131397/09/13مشاهده اطلاعات کامل
10آگهی مزایده عمومی مرحله دوم نوبت اول مزايده 1397/08/221397/08/221397/08/221397/08/22مشاهده اطلاعات کامل
9آگهی مناقصه عمومی مرحله اول نوبت اول مناقصه 1397/08/211397/08/211397/08/211397/08/21مشاهده اطلاعات کامل
8آگهی مناقصه نوبت دوم مناقصه 1397/08/281397/08/301397/08/291397/08/29مشاهده اطلاعات کامل
7آگهی مناقصه عمومی مرحله دوم نوبت اول مناقصه 1397/05/161397/05/281397/05/271397/05/27مشاهده اطلاعات کامل
6آگهی مناقصه عمومی مرحله دوم نوبت اول مناقصه 1397/05/151397/05/281397/05/281397/05/28مشاهده اطلاعات کامل
5آگهی مناقصه عمومی مرحله دوم نوبت اول مناقصه 1397/05/081397/05/281397/05/281397/05/28مشاهده اطلاعات کامل
4آگهی مناقصه عمومی مرحله دوم نوبت اول مناقصه 1397/04/151397/04/151397/04/151397/04/15مشاهده اطلاعات کامل
3مناقصه عمومی - مرحله دوم-نوبت اول مناقصه 1397/04/091397/04/091397/04/091397/04/09مشاهده اطلاعات کامل
2مناقصه عمومی - مرحله دوم مناقصه 1397/04/091397/04/091397/04/091397/04/09مشاهده اطلاعات کامل
1مناقصه عمومی - نوبت اول مناقصه 1397/04/031397/04/241397/04/241397/04/24مشاهده اطلاعات کامل
095مناقصه عمومی - نوبت اول مناقصه 1391/02/021391/02/021391/02/02مشاهده اطلاعات کامل
95آگهی مناقصه عموی - نوبت اول تکمیل و احداث مجموعه ورزشی ایثار مناقصه 1391/02/021391/02/021391/02/02مشاهده اطلاعات کامل
1 2 3
   آرشيو

5.1.0.0
V5.1.0.0