دوشنبه, 16 تير 1399
مشخصات عمومی
کد: 3 نوع فراخوان: مزايده
عنوان: واگذاری امتیاز بهره برداری از تالار و رستوران مجتمع تجاری اداری نگارستان وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: شهرداری اندیشه اسناد فراخوان: دانلود فایل
متن:

توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1398/03/02 مهلت دریافت اسناد: 1398/03/25
مهلت تحويل پیشنهادات: 1398/03/26 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1398/03/27
تاریخ انقضاء: 1398/03/27
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
5.6.1.0
V5.6.1.0