يکشنبه, 29 ارديبهشت 1398
مشخصات عمومی
کد: 094 نوع فراخوان: مناقصه
عنوان: آگهی مناقصه عمومی - نوبت اول و دوم وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: شهرداری اندیشه - امور قراردادها اسناد فراخوان: ارسال نشده است
متن:


 

توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1390/12/10 مهلت دریافت اسناد: 1390/12/28
مهلت تحويل پیشنهادات: 1390/12/28 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1391/01/15
تاریخ انقضاء: 1428/10/12
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
5.1.0.0
V5.1.0.0